آبیاری هوشمند شامل کنترل هوشمند سیستم آبیاری از راه دور، دریافت وضعیت دما و رطوبت، شرایط بارندگی و … می باشد.

,

کنترل تجهیزات از راه دور

کنترل از راه دور با Sms این دستگاه در مدل های مختلف با 1، 2، 3، 4 و 12 خروجی ارائه می شود. همچنین به تعداد خروجی مجهز به ورودی دیجیتال می باشد. علاوه بر این دارای یک سنسور دمای داخلی و دو ورودی سنسور دمای خروجی آنالوگ و دیجیتال می باشد. با هر …